अपर. आयुक्त कार्यालये

Office ATC & DC code Office
1 Nashik Shri. Girish Sarode 0253 2575816
    Shri. Pradeep Pol, (DC) 0253 2577045
2 Thane Shri. Sanjay Meena, IAS 022 25823528
    Mr. M. A. Sheikh (DC) 022 25833822
3 Amravati Mr. Vinod Patil  0721 2553967
    Mr. Nitin Tayade, (DC) 0721 2553966
4 Nagpur Mr. Sandeep Revaji Rathod, IAS 0712 2560127
    Mr. Deepak Hedau DC Add, 0712 2560314

सामाजिक जोडणी

© आदिवासी विभाग आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत यांचे हे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार सुरक्षित.