अद्ययावत बातम्या

अनु. क्र.अद्ययावत बातम्यादिनांकापर्यंतडाऊनलोड
1 Shabari Adivasi Vitta Va. Vikas Mahamandal Marya., Nashik - Advertisement for seeking proposals under Central Assistance Scheme for financial year 2019-20 & 2020-21. 05/08/2020 PDF
    

सामाजिक जोडणी

© आदिवासी विभाग आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत यांचे हे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार सुरक्षित.