अद्ययावत बातम्या

अनु. क्र.अद्ययावत बातम्यादिनांकापर्यंतडाऊनलोड
1 वसतीगृह प्रवेश २०१९-२० 23/06/2017 PDF
2 केंद्रीय योजनांच्या अनुषंगाने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत 13/11/2018 PDF
    

सामाजिक जोडणी

© आदिवासी विभाग आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत यांचे हे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार सुरक्षित.