अद्ययावत बातम्या

अनु. क्र.अद्ययावत बातम्यादिनांकापर्यंतडाऊनलोड
1 वसतीगृह प्रवेश २०१७-१८ 23/06/2017 PDF
2 Various vacancies for Monitoring & evaluation Cell at Mumbai Last date of receiving application is 10 March 2018. Interested candidate to send their expression of Interest (Cover Letter) and CV on applyattrti.pmu@gmail.com 14/02/2018 PDF
3 एकलव्य निवासी शाळा पदभरती निकाल २०१७-१८ 08/03/2018 PDF
4 परदेश शिष्यवृत्ती अर्ज २०१८-१९ करिता 04/05/2018 PDF
5 केंद्रीय योजनांच्या अनुषंगाने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत 13/11/2018 PDF
    

सामाजिक जोडणी

© आदिवासी विभाग आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत यांचे हे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार सुरक्षित.