अद्ययावत बातम्या

अनु. क्र.अद्ययावत बातम्यादिनांकापर्यंतडाऊनलोड
1 Shabari Adivasi Vitta Va. Vikas Mahamandal Marya., Nashik - Advertisement for seeking proposals under Central Assistance Scheme for financial year 2019-20 & 2020-21. 05/08/2020 PDF
2 शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांसाठी स्वयंरोजगाराच्या NSTFDC नवी दिल्ली पुरस्कृत कर्ज योजना जाहिरात. 15/10/2020 PDF
3 मानधनतत्वावर समन्वयक नियुक्ती बाबत 10/11/2020 PDF
4 महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटी,नाशिक यांचे कार्यालयासाठी सेवाशनवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने घेण्यासाठी मुलाखत 12/03/2020 PDF
    

सामाजिक जोडणी

© आदिवासी विभाग आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत यांचे हे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार सुरक्षित.