Tribal Development Commissionerate, Tribal Development Department, Govt. of Maharashtra - Schemes - Ashram Schools, Hostels (Boys / Girls), Police & Military Pre-recruitement Training Centres,  Motor Driving Training, Electric Motor Pumps & Oil Engines, Household Gas, Social Welfare Scheme - Kanyadan Yojana, Swabhiman & Sabalikaran Yojana, Thakkar Bappa Yojana, Women Welfare Scheme - Mahila Sabalikaran, jan Utkarsh Programme, Jan-Utthan Scheme,
Home
TSP Area
Adm.StructActs & G.R.
Circulars/Notice
MPR/MES
Budget
Schemes
Schools/Hostels
Photo GallerySuccess StoryITDP
Tenders
Model Formats
Related LinksInfo under RTI
Contact
 

 

  In 1972, Tribal Development Directorate established for effective implementation of  Tribal Welfare Schemes. In 1976 Tribal Development Commissionerate was established. In 1984 separate Tribal Development Ministry was established. To strengthen the Tribal Development Department, Directorate was merged into Commissionerate in 1992.  
 

 

 

 

  There are 4 ATC (Addl. Commissioner, Tribal Development) and 29 ITDP (Integrated Tribal Development Project) offices for effectively implementation of various State Govt. & Central Govt. welfare schemes. These schemes includes social welfare, economical welfare, educational upliftment, social justice, women & chield welfare, healthcare, food, employment, etc. Total Budget of this department is Rs.1000 Crore, which includes grants to other department's tribal development activities.
Staff
Total Administrative & Teaching Staff strength is 20,000. In addition to this there is also teaching & non-teaching staff in Aided Ashram Schools & Hostels.

आदिवासी लोकांबाबत सांख्यिकीय माहिती

      महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातींची यादी

 माहिती पुस्तिका २०११-१२

      विविध योजनांची मराठी भाषेतील माहिती

योजनांसाठी करावयाचे विविध अर्ज

      ऑर्गनायझेशनल चार्ट

आदिवासी विकास विभाग - मंत्रालय

      मंत्रालय - मुंबई - संपर्क सूची

भरती प्रक्रिया

      वन हक्क कायदा

शिष्यवृत्ती - ऑनलाईन अर्ज (स्वतंत्र संकेतस्थळ)

      परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती- अर्ज / माहिती

शासकीय आश्रमशाळांची यादी 

      अनुदानित आश्रमशाळांची यादी 

मागासवर्गीय कल्याण योजना

      आश्रमशाळा संहिता

मासिक खर्च अहवाल

      वीस कलमी कार्यक्रम

शासन निर्णय  

      कौशल्य विकास कार्यक्रम

माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती

     विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत प्रशिक्षण  

 

संपर्क
नाशिक : (०२५३)-२५७४२३५, २५७५६१५, २३१७९३८, २५७७५१०
नागपूर : (०७१२) - २५६०१२७, २५६०१३४
ठाणे : (०२२) - २५८२३५२८
अमरावती : (७२१) - २५७५९९७, २५७६०९४

विस्तृत पत्त्यासाठी येथे क्लिक करा  

 

                   

 

अपर आयुक्त - नागपूर - भरती प्रक्रिया

गुणवत्ता यादी

कागदपत्रे तपासणी

--------------------------------------------------------------------------------

 

अपर आयुक्त - अमरावती - भरती प्रक्रिया
कागदपत्र तपासणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

 

 

अपर आयुक्त - नाशिक - भरती प्रक्रिया

गुणवत्ता यादी

कागदपत्रे तपासणी

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

अपर आयुक्त नागपूर - भरती प्रक्रिया - गुणवत्ता यादी

गृहपाल (पुरुष)

गृहपाल (स्त्री)

अधिक्षक (पुरुष)

अधिक्षक (स्त्री)

संशोधन सहाय्यक

प्रयोगशाळा सहाय्यक

ग्रंथपाल

लघु टंकलेखक

उपलेखापाल

वरिष्ठ लिपिक

कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

अपर आयुक्त-ठाणे -भरती प्रक्रिया - कागदपत्रे तपासणी

 

आश्रमशाळा संहिता / ASHRAM SCHOOL ITEM-WISE SCALE

 

आदिवासी सेवक पुरस्कार : २०१४-१५

 

शासन निर्णय    |     जाहिरात    |       अर्ज

-------------------------------------------------------------------------

अपर-आयुक्त नाशिक - सेवाज्येष्ठता

 अधीक्षक   |  उपलेखापाल |    गृहपाल   |  लघुलेखक  |   वरिष्ठ लिपिक   |   ग्रंथपाल   |  प्रयोगशाळा सहा.

मुख्याध्यापक माध्यमिक शिक्षक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक    |   वर्ग-४ (दहावी उत्तीर्ण)

 

 

अपर आयुक्त नाशिक, सुधारित जाहिरात

ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया (त्रयस्थ संकेतस्थळ)

 

अपर आयुक्त  नाशिक - भरती प्रक्रिया - महत्वपूर्ण सूचना

 

अपर आयुक्त - भरती प्रक्रिया - लेखी परीक्षा प्रवेशपत्र (त्रयस्थ संकेतस्थळ)

 

ऑनलाईन अर्ज नोंदणी - माहितीमध्ये सुधारणा करणे  (त्रयस्थ संकेतस्थळ)

 

अपर आयुक्त, नाशिक-भरती प्रक्रिया: २०१४जाहिरात

अपर आयुक्त, अमरावती - भरती प्रक्रिया २०१४ : जाहिरात

अपर आयुक्त, ठाणे - भरती प्रक्रिया २०१४ : जाहिरात

अपर आयुक्त, नागपुर - भरती प्रक्रिया २०१४ : जाहिरात

 

अपर आयुक्त, ठाणे - भरती प्रक्रिया २०१४ :  सूचना

 

ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया (त्रयस्थ संकेतस्थळ)

अर्ज नोंदणीत काही तांत्रीक अडचण असल्यास हेल्पलाईन क्रमांक - 7774012451/52

 

नामांकित शाळा प्रवेश

 

आश्रमशाळा परिपत्रक

(C) Tribal Development Commissionerate, Maharashtra State (0253-2574235)  |  Designed & Maintained By - Kascom Systems